Jeg har en privat deltidspraksis der jeg tilbyr full kardiologisk utredning.

Hvem kan ha nytte av en hjerteundersøkelse?
Hvis du har opphopning av hjerte-karsykdom i familien
Diabetikere
Du som har høyt blodtrykk
Hvis du kjenner trykk i brystet når du anstrenger deg
Du som kjenner rask/uregelmessig puls
Du som har hatt hjerteinfarkt/er bypass-operert/har gjort PCI
Du som driver senioridrett
Menn over 50 år
Alle over 60 år
Jeg tilbyr følgende undersøkelser:
Arbeidsbelastning
Ekkokardiografi
Ultralyd av halskar
Langtids EKG-registrering
24-timers blodtrykksmåling
Les mer
Jeg holder til på Ullevål Hageby Legesenter, sentralt i Oslo. Vi har gratis parkeringsmuligheter rett utenfor døren.

bildefeltweb