Om OJ

Odd Johansen

Jeg er spesialist i kardiologi og indremedisin. Til daglig jobber jeg med undersøkelser og behandling av pasienter med mistenkt trange eller lukkede kransårer i hjertet på et hjertelaboratorium på Ullevål Sykehus.

En dag i uken har jeg privatpraksis hvor jeg tar imot kvinner og menn som er bekymret for sin helse, da spesielt relatert til hjertet. De fleste som kommer til meg har trykk eller smerter i brystet ved anstrengelse, tung pust, uregelmessig puls eller hjertebank.

En del kommer for en årlig kontroll. De får da en gjennomgang av medisiner, vi tar blodprøver, gjør ultralyd av hjertet og en arbeidsbelastning på tredemølle eller sykkel.

oddprofil