Priser

Prisliste

Full utredning
En full utredning består av en 60 minutters konsultasjon med ekkokardiografi og arbeidsbelastning. Nødvendige blodprøver og eventuell henvisning til sykehus er inkludert.
Pris kr 2500,-
Arbeidsbelastning
Arbeids-EKG er en undersøkelse der vi ser hvordan hjertet ditt tåler belastning. Konsultasjonen varer i 30 minutter. Les mer her.
Pris kr 1250,-
Ekkokardiografi
Ekkokardiografi er en ultralydundersøkelse av hjertet. Konsultasjonen varer i 30 minutter. Les mer her.
Pris kr 1250,-
Ultralyd av halskar
Ultralyd av halskar er en undersøkelse der vi ser etter sykdom i de fire årene som leder til hjernen. Konsultasjonen varer i 30 minutter. Les mer her.
Pris kr 1250,-
Langtids EKG-registrering
Ved langtids EKG-registrering gjør vi et opptak av hjerterytmen din over lengre tid. Konsultasjonen er todelt. Du kommer først til legesenteret for å få koblet på utstyret. Dette tar ca 10 minutter. Etter at opptaket er avsluttet og tolket, kommer du tilbake for en 30 minutters konsultasjon der vi går gjennom resultatet. Les mer her.
Pris kr 1250,-
24-timers blodtrykksmåling
Ved 24-timers blodtrykksmåling måler vi blodtrykket ditt over 24 timer. Undersøkelsen er todelt. Du kommer først for å få koblet på utstyret. Når målingen er avsluttet og avlest, kommer du tilbake for en 30 minutters konsultasjon der vi går gjennom resultatet. Les mer her.
Pris kr 1250,-
Oppfølging utover disse undersøkelsene prises individuelt.

Jeg har ikke avtale med HELFO, så en konsultasjon hos meg dekkes ikke av trygdekontoret.

Jeg har kort ventetid, og kan raskt henvise deg videre til sykehus dersom det er behov for det.