24-timers blodtrykksmåling

24-timers blodtrykksmåling

24-timers blodtrykksmåling gjøres som et ledd i utredning av høyt blodtrykk, eller som oppfølging av behandling for forhøyet blodtrykk. Ved å måle blodtrykket med jevne mellomrom gjennom døgnet, vil man kunne se hvordan det varierer. Målingen utføres vanligvis over 24 timer.

Slik gjøres det:

Blodtrykket måles nesten på samme måte som på legekontoret. Du utstyres med en blodtrykksmansjett rundt den ene overarmen, og denne er koblet til en liten boks som du fester i beltet. Ustyret skal du ha på deg både om dagen og når du sover. Blodtrykket måles med jevne intervaller i løpet av tiden du har det på deg.