Ultralyd av Halskar

Ultralyd halskar

Ultralyd halskar gjøres for å avdekke sykdom i de fire arterier som fører blod til hjernen. Halspulsårene ligger like under huden, og er godt tilgjengelig for ultralyd.

Hvorfor gjøre ultralyd av halskar?
Ved mistanke om sykelig forhøyet kolesterol, og før en eventuelt starter med kolesterolsenkende medisiner
Om en har gjennomgått hjerneslag eller drypp er nyttig å finne kilden, som kan være forsnevringer i halskarene
Om en hører bilyd på halsen kan det være nyttig å undersøke halskarene
halskar